Sholawat Imam al-Syafi'i

Dinukil oleh Ibn al-Jauzi (w. 597 H) dari Abu Bayyan al-Ashbihani, beliau berkata:

Aku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw., dan dalam mimpi itu aku bertanya kepada beliau:

“Wahai Rasulullah! Imam Muhammad bin Idris (Imam al-Syafi’i) itu, putra pamanmu, apakah engkau memberi manfaat dan keistimewaan kepadanya?”.

Rasulullah saw. menjawab:

“Iya! Aku telah memohon kepada Allah agar ia tidak dihisab”.
Aku bertanya:

“Kenapa, wahai Rasulullah?”.

“Sebab ia telah bersholawat kepadaku, dengan sholawat yang belum pernah diucapkan oleh siapa pun di dunia ini, yaitu:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْهُ الغَافِلُوْنَ

 Ya Allah, limpahkanlah sholawat ke atas nabi Muhammad, setiap kali ada orang yang ingat kepada beliau, dan limpahkanlah sholawat ke atasnya pada setiap kali ada orang yang lalai mengingat beliau”.
***

Ibn al-Jauzi, Shifat al-Shafwah, hlm. 395.

No comments

Komentar yang sopan ya... :D

1 DIRHAM UNTUK 1 BERSIN

Imam Ibn 'Abdil Barr meriwayatkan: Suatu ketika, Imam Abu Dawud -pengarang kitab Sunan Abi Dawud- berada di sebuah kapal dan akan melaku...

Powered by Blogger.