Manusia Yang Paling TertipuAdapun manusia yang paling tertipu adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt,  lalu kemudian ia berdoa kepada Allah Swt seraya meminta sesuatu yang ia sukai!

Hal inilah yang ditegaskan di dalam sebuah hadits Rasulullah Saw:

"Orang yang lemah (kedudukannya)  adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya,  lalu kemudian ia berangan-angan berharap kepada Allah Swt"

Dan di antara perkara yang mesti diwaspadai oleh orang yang berakal adalah turunnya balasan dari Allah Swt (selagi ia masih hidup).

Ibnu Sirin Rahimahullah bercerita:

"Aku dulu pernah mencaci seseorang dengan mengatakan: wahai orang bangkrut! Lalu 40 tahun kemudian aku pun mengalami kebangkrutan"

***
(dari kitab Shaidul Khathir, karangan Ibnu Al-Jauzi,  halaman 30)

No comments

Komentar yang sopan ya... :D

Tawaran 1000 DInar Napoleon

Pada tahun 1798, Napolon Bonaparte dan pasukannya menginvasi Mesir. Perlawanan timbul di mana-mana.  Seorang pahlawan pemberani tampil di Al...

Powered by Blogger.