Sungai Kampar Dari Atas Jembatan Teratak Buluh

Mengalir dan bermuara hingga ke Selat Malaka, sungai Kampar menjadi sandaran hidup bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang batang airnya.

Dari dua aliran sungai ini, masyarakat mencari ikan, berkeramba, mengambil batu dan pasir. Sungai ini pula yang menjadi wahana transportasi masyarakat sebelum adanya jalanan darat seperti sekarang.

Selain sumber kehidupan, sungai ini menawarkan keindahan yang sedap dipandang mata. Lihat saja salah satunya seperti foto yang di ambil dari atas jembatan Teratak Bulu, Kampar Kiri ini.


No comments

Komentar yang sopan ya... :D

1 DIRHAM UNTUK 1 BERSIN

Imam Ibn 'Abdil Barr meriwayatkan: Suatu ketika, Imam Abu Dawud -pengarang kitab Sunan Abi Dawud- berada di sebuah kapal dan akan melaku...

Powered by Blogger.